“ช้างเหล็ก มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ตอน ช้างเหล็กคืนถิ่น”
- กลับมาเยือนถิ่นเก่า ถิ่นที่เราเคยเรียน -

แล้วเจอกัน เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้

 

    ปิดรับสมัครแล้ว   

 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.12 น.

“ช้างเหล็ก มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ตอน ช้างเหล็กคืนถิ่น”
- กลับมาเยือนถิ่นเก่า ถิ่นที่เราเคยเรียน -

แล้วเจอกัน เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้

 

    ปิดรับสมัครแล้ว   

 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.12 น.